Snapshots of School Life

「生命•歷情」體驗活動

中四同學參與由長者安居協會主辦的「生命•歷情」體驗活動,同學在活動內模擬人生的不同狀況,經驗突如其來的殘疾和不幸,又與長者義工對話。在導師的帶引下,學習有效的溝通方法,建立珍惜光陰、尊重生命、積極尋找夢想的人生態度。

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52
53